Villkor

Användarvillkor

Välkommen till dentelle.se, en webbplats som tillhandahålls av DENTELLE AB. Genom att besöka och använda vår webbplats accepterar du och samtycker till att följa och vara bunden av följande villkor för användning. Dessa villkor för användning reglerar din tillgång till och användning av vår webbplats.

  1. Godkännande av villkor

Vid tillgång till och användning av vår webbplats accepterar du att vara bunden av dessa villkor för användning och alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Om du inte samtycker till alla dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

  1. Ändringar av villkor

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av dessa villkor för användning när som helst. Genom att fortsätta att använda vår webbplats efter sådana ändringar godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren.

  1. Innehåll

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive text, grafik, logotyper, bilder, ljud och video, är skyddat av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som tillhör DENTELLE AB eller dess leverantörer. Innehållet på vår webbplats får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte ändra, kopiera, sälja, överföra eller distribuera något innehåll på vår webbplats på något sätt utan vårt föregående skriftliga samtycke.

  1. Ansvar för användarinnehåll

Du är ensamt ansvarig för allt användarinnehåll som du lägger upp på vår webbplats. Vi är inte ansvariga för användarinnehåll, vare sig det är tillhandahållet av dig eller av andra. Du samtycker till att inte lägga upp något användarinnehåll som är olagligt, kränkande, hotande, pornografiskt eller på annat sätt olämpligt. Om det uppstår en tvist mellan dig och någon annan användare av vår webbplats, är vi inte skyldiga att bli inblandade.

  1. Integritet

Vi tar din integritet på största allvar och är engagerade i att skydda dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din upplevelse och samla in information om hur du använder vår webbplats. Du kan välja att inaktivera cookies i din webbläsare, men detta kan påverka din upplevelse på vår webbplats.

  1. Ändringar av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren och att vara informerad om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att ändringar har gjorts, innebär att du samtycker till de ändrade villkoren.

  1. Avslutande bestämmelser

Dessa användarvillkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss när det gäller din användning av vår webbplats. Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig eller ej verkställbar, ska den åberopade delen fortfarande tillämpas så långt som tillåtet enligt lagen och resterande delar av villkoren ska fortsätta att vara fullt gällande och verkställbara.

  1.  Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa användarvillkor regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa användarvillkor ska lösas genom svenska domstolar.

För bokning klicka här

Kontaktinformation

TEL: 019  120 190

E-post: info@dentelle.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 5 . 70212 Örebro

varukorg 0